SZÖVEGTÍPUSOK - Hiteles fordítások | Üzleti fordítások | Egyéb szövegtípusok

PÉLDÁK KÜLÖNFÉLE SZÖVEGTÍPUSOKRA

Hiteles fordítások

Születési anyakönyvi kivonatok, apasági igazolások, házassági anyakönyvi kivonatok, válási igazolások, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, bizonyítványok, diplomák, tanúsítványok, cég- és telekkönyvi kivonatok, végrendeletek, halotti anyakönyvi kivonatok, állampolgársági igazolások, munkáltatói igazolások vagy engedélyek, személyi igazolványok és úti okmányok, bírósági- vagy hatósági írásos bizonyítékok, stb.

Üzleti fordítások

Szerződések, kezelési útmutatók, általános szerződési feltételek, műszaki kézikönyvek, pályázatok, szakértői vélemények, vállalati beszámolók, műszaki dokumentációk, árjegyzékek, üzleti beszámolók, mérlegek, éves beszámolók, pályázati dokumentációk, biztosítási kötvények, cégbemutatók, cégjegyzék-kivonatok, beszámolók, jelentések, stb.

Egyéb szövegtípusok

Reklámszövegek, prospektusok, mappák, webhelyek, kulcsszavak, AdWords szövegek, menük, termékleírások, újságcikkek,
Orvosi leletek, használati utasítások, termékleíró cédulák, klinikai tanulmányok, szabadalmak, kutatási dokumentációk, csomagolóanyagok, ingatlanleírások, expozé, értékesítési dokumentációk, adásvételi szerződések, bérleti szerződések, diplomamunkák, BA-, MA diplomák, szerelmes levelek, mesék, novellák, regények, versek, hirdetések, levelezések, szórólapok, plakátok, stb.

AJÁNLATKÉRÉS

Anfrage