TEKSTSOORTEN - Gerechtelijk beëdigde vertalingen | Zakelijke vertalingen | Andere tekstsoorten

VOORBEELDEN VAN VERSCHILLENDE TEKSTSOORTEN

Gerechtelijk beëdigde vertalingen

Geboorteaktes, vaderschapsattesten, huwelijksakten, scheidingsakten, diploma's, attesten, certificaten, bedrijfs- en kadasteruittreksels, testamenten, overlijdensakten, staatsburgerschapsattesten, arbeidsattesten of -vergunningen, identiteitsbewijzen en reisdocumenten, bewijsdocumenten voor rechtbanken of ambtenaren etc.

Zakelijke vertalingen

Contracten, gebruiksaanwijzingen, algemene handelsvoorwaarden, technische handboeken, aanbestedingen, adviezen, bedrijfsberichten, technische documentatie, prijslijsten, ondernemingsberichten, balansen, jaarverslagen, aanbestedingsvoorschriften, verzekeringspolissen, bedrijfspresentaties, uittreksels uit het vennootschapsregister, verslagen, rapportages, etc.

Andere tekstsoorten

Reclameteksten, brochures, folders, websites, keywords, AdWords-teksten, menukaarten, productbeschrijvingen, krantenartikel,
Medische resultaten, klinische studies, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters, klinische studies, patenten, onderzoeksdocumentatie, verpakkingsmaterialen, vastgoedbeschrijvingen, uiteenzettingen, verkoopdocumentatie, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, scripties, bachelorproeven, masterproeven, liefdesbrieven, sprookjes, novelles, romans, gedichten, advertenties, mailings, flyers, posters etc.

Aanvraag

Anfrage