VERTALINGEN - VAKVERTALINGEN | BEËDIGDE VERTALINGEN | TOLKDIENSTEN | LOKALISATIES

DIVERSE SOORTEN TAALDIENSTEN ONZE EXPERTISE - UW VOORDEEL!

VAKVERTALINGEN

Bij vakvertalingen worden economische, wetenschappelijke of technische teksten in alle taalcombinaties en vakgebieden vertaald.
De vertaling wordt verzorgd door moedertaalvertalers die geselecteerd zijn volgens hun vakkennis en vakgebieden.
De vertalers moeten naast taalcompetentie ook een grondige vakkennis hebben in zowel de bron- als de doeltaal.

BEËDIGDE VERTALINGEN

Ambtelijke documenten die aan een ambtenaar voorgelegd moeten worden, zijn gerechtelijk beëdigde vertalingen. De vertaling en beëdiging van uw documenten wordt met de grootste zorg gedaan door beëdigde juridische vertalers.
Belangrijk!
Informeer ons a.u.b. vooraf voor welk land de vertaling beëdigd moet worden.

TOLKDIENSTEN

Graag stellen we u, naargelang uw individuele behoeften, professionele en ervaren tolken ter beschikking voor elke gelegenheid en in elke taal. Zo garanderen we een betrouwbare communicatie bv. bij onderhandelingen of bij opleidingen van uw medewerkers voor uw buitenlandse vestigingen.
Het tolken kan simultaan, consecutief, in de vorm van fluistertolken of in het kader van juridisch tolken, bij ambtenaren en rechtbanken gebeuren.

LOKALISATIES

Bij de vertaling wordt rekening gehouden met de plaatselijke, alsook culturele en technische eigenaardigheden van de doelmarkt. Opdat uw product of service ook in andere landen succes kan hebben, vertalen we de teksten en passen ze optimaal aan aan de eventuele typische eigenschappen en bijzonderheden van het doelland.
Het eindresultaat van de lokalisatie is een product of dienst die voldoet aan de zakelijke gewoontes en de culturele omstandigheden van de doelcultuur.

VERTALINGEN VAN SEARCH ENGINE ADVERTISING (SEA)

De perfecte vertaling van zoekmachineadvertenties en uw advertentie-extensies is van cruciaal belang. AdWords-vertalingen moeten niet alleen foutloos zijn en de tekstlengtevereisten van de zoekmachines respecteren. Om succesvol te zijn moet de inhoud op maat gesneden zijn van de zoekgewoontes van de doelgroep in de landen in kwestie, bv. Google Ads.

VERTALINGEN VAN SOCIALMEDIACAMPAGNES

Blogs of socialmediaposts geven de activiteiten van uw bedrijf weer. Dat maakt direct contact en feedback van de gebruikers mogelijk. Door de moedertaal van uw doelgroep te gebruiken wordt er een emotionele band gecreëerd en wordt vertrouwen opgebouwd. Bij het gebruik van verschillende talen is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de sociale en culturele verschillen tussen uw land en de doelgroep die u wenst aan te spreken.

VERTALINGEN VAN SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

Meertalige oplossingen voor websites of onlinecampagnes.
De product- of firmabeschrijving moet in alle talen door zoekmachines zoals Google, Bing, Yandex, Yahoo, Baidu of regionale aanbieders snel gevonden worden.
Bij een SEO-vertaling worden belangrijke keywords van een brontekst zo gelokaliseerd dat ze in de leidende zoekmachine van het doelland de meeste resultaten of treffers opleveren.

VERTALINGEN VAN WEBSITES

Met digitale technologieën hebben de communicatievormen zich veranderd. De vertaling van uw internetaanwezigheid is een belangrijke stap om uw producten en diensten aan een grote doelgroep aan te bieden en zo uw omzet te vergroten.
Bij het vertalen van websites is het belangrijk dat de teksten door de vertaler gelokaliseerd worden. Dit betekent dat ze op maat gesneden worden van de markt in kwestie naar de gewenste doeltaal omgezet worden.

VERTALINGEN VAN ONLINESHOPS

U bereikt met uw producten een internationale aanwezigheid in de respectievelijke taal van de doelmarkt. Uw onlineshop internationaliseren en lokaliseren is de sleutel tot succes in een globale markt. De klanten aanspreken in hun moedertaal schept vertrouwen, toont respect en leidt tot meer omzet. Er wordt duidelijk meer gekocht, als het product en zijn voordelen juist begrepen worden.

LITERAIRE VERTALINGEN

De vertaling van werken zoals gedichten, boeken of verzen.
De hoofdfocus ligt daarbij op het behoud van het eigenlijke kunstwerk, de brontekst dus. Voor de vertaler betekent dit dat hij naast de gebruikelijke competenties en kwalificaties ook de liefde voor literatuur en een aanzienlijke achtergrondkennis over de auteur en over de geschiedenis van de respectievelijke cultuur moet bezitten.

PROEFLEZEN EN CORRECTIE

Proeflezen van vertaalde teksten
Proeflezen van proefschriften, scripties, bachelor- en masterproeven.
Corrigeren van een wetenschappelijk werk betekent het verbeteren van spellings-, grammatica- en interpunctiefouten.
Bij het corrigeren van een wetenschappelijk werk worden daarnaast ook de schrijfstijl, gebruikte termen en de tekstsamenhang geoptimaliseerd.

FORMATTERING - LAY-OUT

De unificatie van letterstijlen en -groottes.
Het vormgeven van paragrafen, hoofdstukken, marges en koppen, het maken van grafieken, tabellen en diagrammen, het nummeren en voorzien van tekst van afbeeldingen en grafieken, het maken van referenties/bibliografie (inhouds-, afbeeldings-, tabellen- en literatuurreferenties). Bij alle pre-wetenschappelijke werken of wetenschappelijke publicaties.

Aanvraag

Anfrage